ดอกเบี้ย ภาวะฟื้นตัวท่ามกลางดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย คือ   ดอกเบี้ยเงินฝาก    ดอกเบี้ยธนาคาร   อั ตราดอกเบี้ย    ดอกเบี้ยบ้าน    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    SCB EASY ดอกเบี้ย 2565    ดอกเบี้ยธนาคารออมสิน

ดอกเบี้ย ช่วง 2 ปีผ่านมาของวิกฤตโควิด-19 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในระบบการเงินการธนาคาร ที่เห็นชัดเจน ดอกเบี้ยเงินฝาก  คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นของอย่างมีนัยสำคัญจาก 11.7 ล้านล้านบาทในปี 2562 เป็น 13.5 ล้านล้านบาท ดอกเบี้ย คือ ณ สิ้นปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นถึง 14%สำหรับในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ปริมาณเงินฝากเริ่มเติบโตในอัตราที่แผ่วลง และในระยะต่อไปคงต้องติดตามทิศทางเงินฝากจะมีการปรับตัวอย่างไรเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่ระดับปกติและสภาพแวดล้อมทางการเงินเป็นไปในทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น

ดอกเบี้ย คือ

ดอกเบี้ย คือ

ย้อนดูยอดเงินฝากออมทรัพย์ของบัญชีรายย่อยพุ่งแตะกว่า 6 ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 ล้านล้านบาทในช่วงสองปีของวิกฤตโควิด-19 ในภาพรวมปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นทั้งบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดาและเงินฝากภาคธุรกิจ ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะเงินฝากของบุคคลธรรมดาหรือรายย่อยซึ่งมีสัดส่วนราว 64% ของยอดเงินฝากทั้งหมด ดอกเบี้ยธนาคาร ในรายละเอียดของบัญชีเงินฝากรายย่อยที่เพิ่มขึ้นมาก พบว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในขณะที่ปริมาณเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำลดลง  โดยในปี 2564 ปริมาณเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 6.3 ล้านล้านบาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 42% จากปี 2562ในขณะที่ยอดเงินฝาก อั ตราดอกเบี้ย  ในบัญชีเงินฝากประจำมีการหดตัวลง 7 แสนล้านบาทหรือลดลง 23% ทำให้โครงสร้างเงินฝากประกอบด้วยเงินฝากออมทรัพย์ที่มีสัดส่วนถึง 74% จากปกติอยู่ที่ระดับ 60% การเพิ่มขึ้นของเงินฝากในภาพรวมน่าจะมีสาเหตุจากการสำรองเงินสดเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการที่เผชิญกับความไม่แน่นอนของรายได้

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคโดยชะลอหรือลดการบริโภคสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น ที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์ หรือลดการใช้จ่ายในต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อการบริโภคลดลง ภาคครัวเรือนจึงมีเงินเก็บในรูปแบบของเงินฝากที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนสินทรัพย์มาอยู่ในรูปเงินสดที่มีสภาพคล่องสูงหรือมาพักไว้ในเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยบ้าน ปริมาณเงินฝากมีแนวโน้มลดลงในไตรมาส 3 ปี 2565 เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่ระดับปกติได้เร็ว โดยเริ่มเห็นทิศทางเงินฝากเปลี่ยนไปในเดือนสิงหาคม 2565 ยอดรวมเงินฝากรายย่อยอยู่ที่ 8.4 ล้านล้านบาทลดลง 5.9 หมื่นล้านบาท จาก ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2565 และเป็นการลดลงทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำโดยเฉพาะบัญชีออมทรัพย์ที่ลดลง 5.2 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สอดคล้องกับการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการเริ่มปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย สะท้อนความจำเป็นในการสำรองเงินไว้ใช้จ่ายฉุกเฉินลดลงและมีแนวโน้มกระจายการลงทุนไปสู่ทางเลือกอื่นที่มีผลตอบแทนสูงอีกทั้งถ้าดูเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนจะสะท้อนภาพที่สอดคล้องกัน คือปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเริ่มเห็นการกลับมาของการบริโภคสินค้าที่มูลค่าสูง โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์เดือนกันยายน ปี 2565 อยู่ที่ 7.4 หมื่นคัน เพิ่มสูงสุดในรอบ 6 เดือน และยอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 6.3 แสนคัน เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

ดอกเบี้ยธนาคาร

ดอกเบี้ยธนาคาร

ดอกเบี้ยขาขึ้นเพิ่มโอกาสรายย่อยในการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น นับตั้งแต่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกครั้ง ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ระดับ 1.25% สิ่งที่ตามมาคือการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ SCB EASY ดอกเบี้ย 2565 โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ  0.25-0.50% และอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยที่ระดับ 0.75-1.00 % ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ฝากรายย่อยในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจึงมีโอกาสที่จะเห็นโครงสร้างเงินฝากเริ่มปรับสู่ระดับปกติ โดยสัดส่วนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์จะทยอยปรับลดลง ดอกเบี้ยธนาคารออมสิน จากปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม พบว่า สัดส่วนบัญชีออมทรัพย์อยู่ที่ 74% และบัญชีเงินฝากประจำ 26% อย่างไรก็ดี ในทางเลือกการลงทุนอื่น โดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้ พบว่า ในช่วงไตรมาส 3 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Bond Yield) และอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนขยับขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางการเร่งระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนเพื่อล็อกต้นทุนการกู้ยืม ดอกเบี้ย

เครดิต    bangkokbiznews.com

ข่าวแนะนำ