เศรษฐกิจโลก ทิสโก้ ส่อง 3 ธีมลงทุนปี 66

เศรษฐกิจโลก      เศรษฐกิจโลก 2565       เศรษฐกิจโลกล่าสุด       เศรษฐกิจโลก 2022        แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก        เศรษฐกิจโลก คือ        บทความ เศรษฐกิจโลก        ข่าวเศรษฐกิจโลก 2022 ล่าสุด        วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2565        เศษฐกิจโลก 2565        เศษฐกิจโลกล่าสุด        เศษฐกิจโลก 2022        แนวโน้มเศรษฐกิจโลก        เศษฐกิจโลก คือ        ทความเศรษฐกิจโลก

 

 

เศรษฐกิจโลกนายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ เปิดเผยว่า แม้ในปี 2566 จะมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอย ความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะลดลงช้ากว่าที่คาด และความเสี่ยงจากการถอนสภาพคล่องของธนาคารกลางต่างๆ แต่ธนาคารทิสโก้มองว่าท่ามกลางวิกฤตล้วนแต่มีโอกาสการลงทุนซ่อนอยู่ และเริ่มมีข่าวดีที่สนับสนุนการลงทุน เช่น ประเทศจีนประกาศเปิดประเทศ เป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจจีนรวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนฟื้นตัวได้ดีขึ้นขณะที่ราคาหุ้นบางประเทศ และราคาหุ้นบางกลุ่ม ได้ปรับลงมาตลอดปี 2565 ทำให้มูลค่าปรับลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีเศรษฐกิจโลก 2565

 

เศรษฐกิจโลก

 

เศรษฐกิจโลกล่าสุด

ข่าวเศรษฐกิจโลก 2022 ล่าสุดซึ่ง ในทางสถิติราคาหุ้นมักจะสะท้อนภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ราว 6 เดือนถึง 1 ปี แสดงให้เห็นว่าตลาดได้รับรู้ความเสี่ยงในปี 2566 ไปพอสมควรแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนในบางประเทศและบางกลุ่มอุตสาหกรรมยังมีอัตราการเติบโตของกำไรที่สูงสวนกระแสเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวธนาคารทิสโก้ จึงเชื่อว่าปี 2566 จะเป็นปีแห่งโอกาสในการลงทุน เศษฐกิจโลก 2565 และเพื่อให้สะดวกต่อการจัดสรรพอร์ตการลงทุน ธนาคารทิสโก้จึงแบ่งธีมการลงทุนที่มีโอกาสสร้างกำไรสูงในปี 2566 จำนวน 3 ธีมเศรษฐกิจโลกล่าสุด

 

เศรษฐกิจโลก

 

เศรษฐกิจโลก 2022

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกดังนี้ธนาคารทิสโก้แนะนำให้เน้นลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสวนกระแสการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก เศษฐกิจโลก 2022โดยตลาดหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดีกว่าตลาดหุ้นโลก (Outperform) จะต้องเป็นตลาดหุ้นของประเทศที่เศรษฐกิจยังมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับที่สูง มีการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ที่แข็งแกร่ง และที่สำคัญคือ มีมูลค่า (Valuation) ที่อยู่ระดับต่ำเพียงพอที่จะทำให้เกิดส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) ในการลงทุน ได้แก่ ตลาดหุ้นจีน และเวียดนามเศรษฐกิจโลก 2022

 

เศรษฐกิจโลก

 

แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก

วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2565โดย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 4.4% ขณะที่เวียดนามจะขยายตัวที่ 6.2% สวนทางกับเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง 2.7% รวมถึงการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ตลาดหุ้นจีนและเวียดนามปี 2566 ก็อยู่ระดับสูงที่ 17.3% และ 13.2% ตามลำดับ สวนทางกับตลาดหุ้นประเทศอื่นๆ ที่มีการเติบโตของผลประกอบการที่ชะลอตัวลงในปี 2566 ช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารทิสโก้แนะนำให้มองหาการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าตลาดโดยรวมแนวโน้ม เศรษฐกิจโลก

 

เศรษฐกิจโลก

 

เศรษฐกิจโลก คือ

เศษฐกิจโลก คือ โดยควรเน้นลงทุนในกลุ่มที่สินค้าและบริการมีความต้องการในการใช้งานอยู่ในระดับสูงและเติบโตตาม Megatrends ของโลก ทความเศรษฐกิจโลก ตลอดจนมีอำนาจในการปรับราคาสินค้าขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อกลุ่มหุ้นเฮลธ์แคร์ ที่ได้อานิสงส์จากสังคมผู้สูงอายุและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า 2.)กลุ่มเทคโนโลยีที่มีรายได้ประจำ(Recurring income) จากค่าสมาชิก (Subscription) ของลูกค้าที่ใช้ประจำและยังมีแนวโน้มขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้งาน เช่น คลาวด์ (Cloud Computing) และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)เศรษฐกิจโลก คือ

 

เศรษฐกิจโลก

 

บทความ เศรษฐกิจโลก

บทความ เศรษฐกิจโลกที่เป็นรากฐานสำคัญของภาคธุรกิจตามเทรนด์ 3.)โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เศษฐกิจโลกล่าสุด ที่เป็นสินค้ามีความจำเป็นและมีความต้องการสูง โดยได้รับแรงหนุนจากภาวะขาดแคลนพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ ทำให้แต่ละประเทศพยายามลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมเพื่อเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็น Net Zero Carbonแนะนำให้ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงในปี 2566เศรษฐกิจโลก

 

ขอบคุณเครดิต    ryt9.com

 

แนะนำ