เงินเยียวยาเกษตรกรเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ,  เช็คเงินเกษตรกร ,  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน ,  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com ,  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  , เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65 ,  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

 

เงินเยียวยาเกษตรกรเปิดไทม์ไลน์ โอนเงินประกันรายได้ข้าว ปี 4 เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท คาด ธ.ก.ส. ประชุมบอร์ดเร่งด่วน ก่อนเคาะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร เช็คเงินเกษตรกร เล็งจ่ายงวดแรก 22 พ.ย.65นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวปี 4 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ฤดูกาล 2565/2566 วงเงินรวมประมาณ 81,266 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ โดยแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 การประกันรายได้เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน โดยจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับชาวนา วงเงิน 18,700 ล้านบาทมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยให้โรงสีและชาวนาเก็บข้าวไว้ในสต็อก วงเงิน 7,483 ล้านบาท การช่วยต้นทุนปัจจุบันการผลิต ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 55,083 ล้านบาท

เงินเยียวยาเกษตรกร

ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า ในข้อสงสัยถึงกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้ข้าวปี 4 แม้ที่ผ่านมา จะมีกรอบวงเงินงบประมาณรวมสูงถึง 1.5 แสนล้านบาท แต่ล่าสุดได้ปรับลดลงมาเหลือ 81,266 ล้านบาทนั้น ยอมรับว่า ที่ผ่านมาตัวเลขเดิมเป็นการคิดในกรณีที่มีการชดเชยส่วนต่างสูงสุด เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร แต่ปัจจุบันราคาข้าวได้ปรับเพิ่มขึ้น จึงสามารถปรับลดลงมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนของการจ่ายเงินส่วนต่างจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้เมื่อใดนั้น ยอมรับว่า จะจ่ายเงินงวดแรกเข้าบัญชีเกษตรกร หลังจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เห็นชอบ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 รวมไปถึงการจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท รวมทั้งหมด 33 งวด

เงินเยียวยาเกษตรกร

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65

ทั้งนี้จากการประมาณการคาดว่าเงินงวดแรก จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน แถลงมติครม. ประกันรายได้ข้าวปี 4 สำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวปี 4 กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% โดยชดเชยเป็นจำนวนตัน ในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com ราคาประกันรายได้ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน แถลงมติครม. ประกันรายได้ข้าวปี 4

เงินเยียวยาเกษตรกร

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดสรรวงเงินงบประมาณตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน เบื้องต้นเป็นไปตามกรอบมาตรา 28 ของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการคู่ขนานและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับการดำเนินการตลอด 3  ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้กล่าวในที่ประชุม ครม. ว่า เป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปีนี้จะสูงถึง 7.5 ล้านตัน ด้วยเงินเยียวยาเกษตรกร

 

ขอบคุณเครดิตจาก www.thansettakij.com

 

ข่าวแนะนำ