เงินเยียวยาเกษตรกร “จุรินทร์” กดปุ่ม ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 เริ่มวันนี้

เงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน / เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip / เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

ชูศูนย์ข้าวชุมชน เป็นศูนย์กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ส่งตรงถึงมือชาวนา

 

เงินเยียวยาเกษตรกร   Kickoff แล้ว!”จุรินทร์” จับมือ 3 สมาคมชาวนา จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว และไร่ละ 1,000 เริ่มโอนเข้าบัญชีวันนี้ 24 พ.ย.65 บรรยากาศชื่นมื่น พร้อมอัพเดทสถานะ 4 พืช สินค้าเกษตรประกันรายได้ “ยาง,ปาล์มน้ำมัน,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,มันสำปะหลัง”เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร ย้ำยังไม่ลืม ลั่นตามสัญญาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเช็คเงินเกษตรกร และสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 พร้อมด้วยสมาคมชาวนา

จุรินทร์” กดปุ่ม ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

และเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาข้าวไทยและสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในพืช 5 ชนิด คือ ข้าว มัน ยาง ปาล์มและข้าวโพด ได้เดินหน้ามาถึงปีที่ 4 วันนี้จะ Kickoff การจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเริ่มต้นโครงการคู่ขนานหรือมาตรการคู่ขนานที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวในตลาดและเริ่มจ่ายเงินไร่ละ 1,000 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

จุรินทร์” กดปุ่ม ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว ไร่

เช็คเงินเกษตรกร

หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใช้เวลาพิจารณาร่วม 2 เดือน วันนี้ผ่านพ้นกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ถึงเวลาที่กระทรวงพาณิชย์ในฐานะเจ้าของเรื่องนับหนึ่ง เพื่อแจ้งให้ชาวนาทั่วประเทศได้รับทราบ ซึ่งทำโดยต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีที่ 1-3 และเข้าสู่ปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นปีพิเศษสุดท้ายของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว“ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาทุกคนที่รอคอยทั้งเงินส่วนต่าง มาตรการคู่ขนานและเงินไร่ละ 1,000 ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องจ่ายงวดแรกตั้งแต่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต้องใช้เวลา ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ถึงเวลาแล้ว จ่ายเงินทีเดียว 6 งวด จากนี้จะไปเริ่มงวดที่ 7 ต่อไป จนถึงงวดที่ 33” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

เริ่มแล้ว! ”จุรินทร์” จับมือ 3 สมาคมชาวนา KICK OFF มาตรการช่วยเหลือ

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

นายจุรินทร์  กล่าวว่า สำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค. 65 และภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-28 ก.พ. 66  สำหรับงบประมาณทั้ง 3 โครงการทั้งเงินส่วนต่าง จากโครงการประกันรายได้ ไร่ละ 1,000 และมาตรการคู่ขนานรวมทั้งสิ้น 81,265 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ งวด 1-6 ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 75% ของทั้งหมด การช่วยค่าเพาะปลูกและค่าบริหารจัดการ จะโอนให้กับเกษตรกรทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณwww.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip 55,083 ล้านบาท โอนงวดแรกวันนี้แล้วงวดที่สองวันพรุ่งนี้ และถัดไปรวม 5 งวด

จุรินทร์' ประกาศ 17 มาตรการดูแลผลไม้ปี 65 ปลื้ม!ส่งออก 8 เดือนแรกนำรายได้เข้าไทยถึง 1.7 แสนล้าน

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

จ่ายวันที่ 24-28 พ.ย.นี้ งวดที่หนึ่งโอนให้เกษตรกร 804,017 ครัวเรือน งวดที่สอง 985,871 ครัว งวดที่สาม 978,459 ครัวเรือนงวดที่สี่ 980,489 ครัวเรือนและงวดที่ห้า 546,458 ครัวเรือน รวม 4,295,294 ครัวเรือน และการจ่ายเงินส่วนต่างข้าว 5 ชนิด รวม 4 ปี เงินส่วนต่างที่บางครอบครัวได้รับสูงสุด ข้าวหอมมะลิ สูงสุด 58,988 บาท/ครัวเรือน ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ สูงสุด 60,086 บาท/ครัวเรือน ข้าวหอมปทุมธานี สูงสุด 41,527 บาท/ครัวเรือน ข้าวเปลือกเจ้า เงินส่วนต่างสูงสุด 76,601 บาท/ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว เงินชดเชยสูงสุด 71,465 บาท/ครัวเรือน เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีให้บริการน้ำมันพีที สาขาบางใหญ่ 3 จ.นนทบุรี

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

“ส่วนประกันรายได้มันสัมปะหลัง ปาล์มน้ำมันข้าวโพดและยางพาราอยู่ในขั้นตอนกระบวนการรอนำเข้าสู่ที่พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ทำต้นเรื่องเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ รอกระบวนการ สำหรับปาล์มน้ำมันและข้าวโพด ตอนนี้ประกันรายได้และเงินส่วนต่างยังไม่จำเป็นตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน เนื่องจากตอนนี้ข้าวโพดในตลาด ราคา 11-12 บาท/กก. ปาล์มน้ำมัน ประกันที่ 4 บาท/กก. แต่ราคาในตลาด 5-6 บาท เกือบ 7 บาท/กก. มันสำปะหลังประกันที่กิโลละ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้กิโลกรัมละ 3 บาทกว่า ยังรอได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนต่างชดเชย ส่วนยางพาราก็รอกระบวนการพิจารณาของ ครม.ต่อไป”นายจุรินทร์กล่าว  เงินเยียวยาเกษตรกร

 

เครติด thansettakij 

 

ข่าวแนนำ