เศรษฐกิจออนไลน์ เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคโตขึ้นเกือบ 200 พันล้านดอลลาร์ปีนี้

เศรษฐกิจออนไลน์   เศรษฐกิจไทย   ฐานเศรษฐกิจ    ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์    เศรษฐกิจกรุงเทพ    ประชาชาติธุรกิจ   ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด   กรุงเทพธุรกิจ   ข่าวเศรษฐกิจ 2569     ข่าวเศรษฐกิจ 2565   ข่าวเศรษฐกิจโลก   ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้   ข่าวเศรษฐกิจวันนี้   ฐานเศรษฐกิจเกษตร   ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตอล   ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้

 

 

เศรษฐกิจออนไลน์ รายงานปีนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่หลายด้าน เช่น เศรษฐกิจไทย จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคมีจำนวน 460 ล้านคนเพิ่มขึ้น 100 ล้านคนเมื่อเทียบกับปี 2019 ในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด ข่าวเศรษฐกิจ 2565 และในจำนวนนี้ถ้าแบ่งกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะพบว่า เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้สูงในเมืองจำนวน 18% รายได้ปานกลางในเมืองที่เป็นคนอายุ 18-29 ปี จำนวน 11% และรายได้ปานกลางในเมืองที่เป็นคนอายุมากกว่า 30 ปี จำนวน 18% ขณะที่รายได้น้อยในเมืองมีจำนวน 12% และเป็นคนในชนบทหรือเมืองขนาดเล็ก 41%

เศรษฐกิจออนไลน์

ฐานเศรษฐกิจ

ในแง่สถิติการใช้บริการดิจิทัลในภูมิภาค ฐานเศรษฐกิจ จะพบว่าในปีนี้ด้านอีคอมเมิร์ซ มีอัตราการใช้ถึง 94% จากจำนวนผู้ใช้ดิจิทัลทั้งหมดในเมือง โดยเพิ่มจากปีที่แล้วถึง 19% อันดับรองลงมาคือบริการส่งอาหารที่มีอัตราการใช้ ข่าวเศรษฐกิจโลก 81% บริการการขนส่ง 71% บริการซื้อสินค้าของสดออนไลน์ 67% บริการการท่องเที่ยว 62%บริการวิดีโอออนดีมานด์ 61% และบริการเพลงออนดีมานด์ 52%

ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์

ซึ่งหากทำการวิเคราะห์ จะพบว่า ฟังข่าวเศรษฐกิจออนไลน์ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีรายได้สูงและคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ปานกลางในเมืองจะมีอัตราการใช้บริการดิจิทัลที่สูงในทุกด้าน ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใช้ในชนบทและเมืองขนาดเล็กจะเน้นบริการอีคอมเมิร์ซ 74% รองลงมาคือบริการส่งอาหาร 34% ตามด้วยบริการการขนส่ง 23% ส่วนบริการอื่นๆ ยังมีอัตราการใช้น้อยมาก มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของ 6 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย มีมูลค่ารวมกัน 194 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 330 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 600-1,000 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030

เศรษฐกิจออนไลน์

เศรษฐกิจกรุงเทพ

สำหรับในประเทศไทยมีอัตราการใช้บริการด้านอีคอมเมิร์ซอยู่ในอันดับสูงสุดคือ 95% รองลงมาคือบริการส่งอาหาร 78% ตามมาด้วยบริการซื้อสินค้าของสดออนไลน์ 63% บริการวิดีโอออนดีมานด์ 62% ส่วนบริการการท่องเที่ยว ฐานเศรษฐกิจเกษตร บริการเพลงออนดีมานด์ บริการการขนส่ง บริการเกมส์ออนไลน์ อยู่ในช่วงระหว่าง 53%-56%  ในด้านมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย เศรษฐกิจกรุงเทพ พบว่า มีมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ สูงขึ้นมาจากปีที่แล้ว17% จากเดิมที่มีมูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 53 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และจะอยู่ระหว่าง100-165 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030

ประชาชาติธุรกิจ

ทั้งนี้ หากแบ่งตามประเภทของบริการจะพบว่า ประชาชาติธุรกิจ มูลค่าส่วนใหญ่เป็นบริการอีคอมเมิร์ซที่มีมูลค่าสูงถึง 22 พันล้านดอลลาร์ บริการด้านอาหารและการขนส่ง 3 พันล้านดอลลาร์ ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตอล บริการด้านการท่องเที่ยว 5 พันล้านดอลลาร์ และบริการด้านออนไลน์มีเดีย 5.1 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าในปี 2025 บริการอีคอมเมิร์ซจะมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 32 พันล้านดอลลาร์ ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด ส่วนบริการด้านอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นเป็นอยู่ระหว่าง 5 ถึง 9 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นวันนี้ใครยังคิดบริการแบบเดิมๆ ไม่มองว่าบริการดิจิทัลต้องมาก่อน ก็ยากที่จะเข้าสู่ตลาดที่มีผู้บริโภคจำนวนมากได้โดยปริยาย

เศรษฐกิจออนไลน์

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2565 ล่าสุด

รายงานนี้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2016 กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งตอนนั้นมีมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลอยู่ที่เพียง 50 พันล้านดอลลาร์ ข่าวเศรษฐกิจโลกล่าสุด วันนี้ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นเป็น200พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 แต่กลับปรากฏว่าอัตราการใช้บริการดิจิทัลโตเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดไว้มาก จึงทำให้เป้าหมายของมูลค่าดังกล่าวมาเร็วขึ้นถึง 3 ปี และแนวโน้มต่างๆ ก็ยิ่งชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ข่าวเศรษฐกิจ 2569 ที่รวมถึงประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ บริการหลายๆ อย่างกำลังกลายเป็นออนไลน์ ที่ผู้คนเห็นเป็นเรื่องปกติและพร้อมที่จะเข้าไปใช้งานบริการต่างๆ เหล่านั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ เศรษฐกิจออนไลน์

 

 

ขอบคุณเครดิต  bangkokbiznews.com

 

ข่าวแนะนำ