เศรษฐกิจไทย และการเงินเดือนพฤศจิกายน ปี 2565

เศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจไทยล่าสุด  เศรษฐกิจไทย 2565  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป  ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565  เศรษฐกิจไทย 2022  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566  วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  เศษฐกิจไทย 2565  เศษฐกิจไทย 2022

 

 

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยมีแรงส่งจากภาคบริการที่ฟื้นเศรษฐกิจไทยล่าสุดตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นหลังผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวในเดือนก่อนหมดลง สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าปรับลดลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเศรษฐกิจไทย 2565ที่ปรับลดลงเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อน ตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านตลาดแรงงานโดยรวมทยอยฟื้นตัวตาม

เศรษฐกิจไทย และการเงินเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 (1)

เศรษฐกิจไทยล่าสุด

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยภาวะเศรษฐกิจ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในหลายสัญชาติ โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ เป็นผลต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมในภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุปเที่ยวปรับดีขึ้นต่อเนื่อง เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในทุกหมวด โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนปรับเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมในเดือนก่อนคลี่คลายลง ขณะที่การ

เศรษฐกิจไทย และการเงินเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 (2)

เศรษฐกิจไทย 2565

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565ใช้จ่ายหมวดบริการฟื้นตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนยังคงทยอยปรับดีขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคอย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวมการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางตามการเบิกจ่ายโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัวเศรษฐกิจไทย 2022เล็กน้อย ตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษา ซึ่งได้เร่งเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า สำหรับรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจหดตัวตามการเบิกจ่ายของโครงการด้านสาธารณูปโภค เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการ

เศรษฐกิจไทย และการเงินเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 (3)

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566นำเข้าอุปกรณ์บางประเภทมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อนในหลายหมวดตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง โดยเฉพาะหมวดโลหะและสินค้าเกษตร รวมถึงหลายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับในเดือนนี้ยังมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันต่อเนื่องจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดีการส่งออกสินค้าบางหมวดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อาทิ หมวดยานยนต์และชิ้นส่วน และหมวดอิเล็กทรอนิกส์ – 2 – การผลิตวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวด ปิโตรเลียมที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นต่อเนื่องจากเดือนก่อน และหมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ลดลงตาม

เศรษฐกิจไทย และการเงินเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 (4)

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป

เศษฐกิจไทย 2565การชะลอตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดีการผลิตบางหมวดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อาทิ หมวดเคมีภัณฑ์และหมวดยานยนต์เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อน โดยการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนหมวดก่อสร้างทรงตัวโดยยอดขายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ขณะที่พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเศษฐกิจไทย 2022ลดลงเล็กน้อยมูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับเพิ่มขึ้นจากการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาผลิตปิโตรเลียมหลังการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันแล้วเสร็จ เศรษฐกิจไทย

 

ขอบคุณเครดิต                thebangkokinsight

 

ข่าวแนะนำ