เศรษฐกิจไทย ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565

เศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจไทยล่าสุด  เศรษฐกิจไทย 2565  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป  ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565  เศรษฐกิจไทย 2022  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566  วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  เศษฐกิจไทย 2565  เศษฐกิจไทย 2022

 

 

เศรษฐกิจไทย ผ่านปีหนัก ๆ ไปอีกปีแล้วกับวิกฤตโควิด 19 ที่ยังส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยล่าสุดต่อเนื่องและทิ้งรอยแผลสดให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า แต่เศรษฐกิจในปีหน้าจะเป็นเช่นไร มีปัจจัยใดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้ หรือมีประเด็นใดที่พึงระวัง บทความนี้จะขอพาทุกท่านไปสำรวจการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2565 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีเศรษฐกิจโลกยังเศรษฐกิจไทย 2565อยู่ในช่วงฟื้นตัว แต่มีความเปราะบางปี 2565 จะยังคงเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเป็นลำดับ โดยล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

เศรษฐกิจไทย ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565 (1)

เศรษฐกิจไทยล่าสุด

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2565 จะขยายตัวที่ 4.9% ชะลอลงจากปี 2564 ที่ขยายตัว 5.4% ในปีหน้า เศรษฐกิจโลกอาจยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ และมีความเปราะบางในช่วงแรกของการฟื้นตัว โดยเฉพาะการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 เนื่องจากการกระจายวัคซีนในหลายประเทศยังทำได้ไม่ทั่วถึง ประกอบกับการใช้แนวทาง living with COVID[1] ทำให้ยังมีความเสี่ยงที่การแพร่ระบาดจะกลับมาเป็นระยะ ตามที่เริ่มเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุปขึ้นในช่วงปลายปี 2564 และบางประเทศเริ่มกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกรอบ ดังนั้น ประเด็นที่เราจะต้องจับตามองในเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีอยู่ 3 ประเด็น ดังนี้แนวโน้มการฟื้นตัวแบ่งเป็น 2 กลุ่มชัดเจน

เศรษฐกิจไทย ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565 (2)

เศรษฐกิจไทย 2565

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565กลุ่มแรกคือ กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวดีต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถเปิดเมืองและเปิดประเทศได้ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว (Advanced Economies: AEs) เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป และสิงคโปร์ที่มีอัตราการฉีดวัคเศรษฐกิจไทย 2022ซีนที่คืบหน้ามากกว่าชาติอื่น ๆ รวมถึงมีการอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ[2] จึงมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี ซึ่งอานิสงส์นี้ได้ส่งต่อมายังกลุ่มประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสินค้า เช่น เม็กซิโก เวียดนาม ประกอบกับบางประเทศ เช่น ไต้หวันและเกาหลีใต้ ได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มเติบโตเร่งขึ้น ตามกระแสโลกดิจิทัลและ work from home เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ส่งออกหลักในตลาดโลก

เศรษฐกิจไทย ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565 (3)

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566อีกกลุ่มคือ กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เพิ่งฟื้นตัวได้หลังการทยอยเปิดเมืองและเปิดประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EMs) ที่การกระจายวัคซีนทำได้ช้ากว่าและพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวสูง เช่น กรีซ โปรตุเกส ไทย และมาเลเซีย โดยบางประเทศที่การท่องเที่ยวพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจีนจะยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องในปี 2565 จากการที่ประเทศจีนยังใช้นโยบายปิดประเทศตามนโยบายความอดทนต่อโควิด 19 เป็นศูนย์ (zero tolerance) วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันทำให้การฟื้นตัวของรายรับจากการท่องเที่ยวของประเทศกลุ่มนี้ยังกลับมาไม่เต็มที่ปัญหา Global Supply Disruption มีแนวโน้มยืดเยื้อถึงกลางปี และยังต้องติดตามแนวโน้มราคาพลังงานและโภคภัณฑ์ที่อาจสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนและเงินเฟ้อ

เศรษฐกิจไทย ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565 (4)

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป

เศษฐกิจไทย 2565ปัญหา global supply disruption ทั้งการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์ในภาคการขนส่ง มีแนวโน้มยืดเยื้อไปจนถึงกลางปี 2565 เนื่องจากอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ต่างกันในแต่ละประเทศทำให้เกิดความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก แต่คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ปัญหาจะทยอยคลี่คลายเป็นลำดับ โดยอุปทานของเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรองรับอุปสงค์ได้มากขึ้นตามการขยายกำลังการผลิตและลงทุนสร้างโรงงานใหม่ของเศษฐกิจไทย 2022ผู้ผลิตในช่วงที่ผ่านมา สำหรับการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการขนส่งสินค้าที่ใช้ระยะเวลานาน คาดว่าสถานการณ์จะปรับดีขึ้น เนื่องจากหลายประเทศจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตามองการปรับตัวของราคาพลังงานและโภคภัณฑ์ในตลาดโลกภายใต้กระแส green economy ที่อาจสร้างแรงกดดันให้ต้นทุนและอัตราเงินเฟ้อของโลกปรับสูงขึ้น เศรษฐกิจไทย

 

ขอบคุณเครดิต              efinancethai

 

ข่าวแนะนำ