เศรษฐกิจไทย”จ่ายส่วนต่างข้าว” งวดที่ 8 ข้าวเปลือกเจ้า รับสูงสุด

เศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจไทย 2565  เศรษฐกิจไทยล่าสุด  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2565  เศรษฐกิจไทย 2022  แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566

 

 

 

เศรษฐกิจไทย พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 8 ข้าวเปลือกเจ้ารับสูงสุด ยกเว้นข้าวเปลือกเหนียวเหตุราคาทะลุเป้าหมายนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เศรษฐกิจไทย 2565 เปิดเผยว่า วันที่ 2 ธ.ค.2565  ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,193.06 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 806.94 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,433.45 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 566.55 บาท

เศรษฐกิจไทย 

เศรษฐกิจไทย 2565

ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 8 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.2565 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด เศรษฐกิจไทยล่าสุด ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,630.36 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 369.64 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,469.04 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 530.96 บาท

เศรษฐกิจไทยล่าสุด

ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ส่วนข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย  การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 4 ยังคงหลักการเดินเหมือนกับประกันรายได้ปี3 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,112.38 บาทต่อตัน ไม่ชดเชยเนื่องจากราคาสูงกว่าราคาประกัน

เศรษฐกิจไทย 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง สำหรับงวดที่ 8 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 11,297.16 บาท เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 9,064.80 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 9,241 บา

เศรษฐกิจไทย 

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2566 โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 8 สูงสุด คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตันข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30สรุปภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565 ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท เศรษฐกิจไทย 2022 ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 15,928.80 บาท เศรษฐกิจไทย

 

 

เครดิต thansettakij.com

 

ข่าวแนะนำ