ธุรกิจออนไลน์ แนะ 5 ธุรกิจออนไลน์ ลงทุนต่ำ เริ่มทำได้เลยทันที!

ธุรกิจออนไลน์  แม้แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน และการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยจากผลสำรวจใน 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 150% และปีนี้คนไทยกว่า 94% เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ นั่นแสดงให้เห็นว่าคนไทยเข้าสู่โลกออนไลน์กันอย่างเต็มตัว รวมทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมของการช้อปออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งธุรกิจก็เช่นกันต่างปรับหรือเพิ่มช่องทางขายบนออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้