เศรษฐกิจไทย สรุป “เศรษฐกิจไทย”

เศรษฐกิจไทย ในช่วงวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา พี่ทุยได้มีโอกาสฟังเศรษฐกิจไทยล่าสุดงานสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 (BOT Symposium 2020) ที่จัดเป็นประจำทุกปี และในปีนี้มาในหัวข้อ ปฏิรูปโครงสร้าง “เศรษฐกิจไทย” ทำอย่างไรให้เกิดได้จริงคำถามนี้พี่ทุยว่าน่าสนใจนะว่า ทำไมการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยถึงสำคัญ ? พี่ทุยอยากบอกแบบนี้ว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 ที่ไม่เพียงส่ง