FDI เวียดนามพุ่งแรง พุ่งแซงไทยแบบไม่เห็นฝุ่น

เศรษฐกิจ    การลงทุน    เวียดนาม    กรุงเทพธุรกิจ    FDI    GDP เวียดนาม 2565    เศรษฐกิจเวียดนามล่าสุด

FDI เวียดนามพุ่งแรง เวียดนามกวาดลงทุนต่างประเทศ 10 เดือนแรกปี 2565 (ม.ค.-ต.ค.) 17.45 พันล้านดอลลาร์ โต 15.2% จากปีก่อนหน้า เศรษฐกิจ เร่งตั้งเขตเศรษฐกิจดึงลงทุนสำนักงานการลงทุนต่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและการลงทุน ประเทศเวียดนามรายงานสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Indirect Investment: FDI) 10 เดือนแรกปี 2565 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 17.45 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า การลงทุน โดยคาดว่ามูลค่าการลงทุน FDI ทั้งหมดในปี 2565 จะอยู่ที่ 22 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.5% จากปีก่อนหน้า

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

สำหรับ ประเทศผู้ลงทุนในเวียดนามสูงที่สุดในช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ อันดับหนึ่งคือ เวียดนาม  ประเทศสิงคโปร์ มูลค่า 5.34 พันล้านดอลลาร์ ตามด้วยประเทศญี่ปุ่น 4.2 พันล้านดอลลาร์ และ ประเทศเกาหลีใต้ 3.9 พันล้านดอลลาร์ โดยนครโฮจิมินห์เป็นแหล่งดึงดูด FDI ได้มากที่สุดในเวียดนามปัจจุบัน เวียดนามมี โครงการ FDI สะสม 36,000 โครงการ และคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 435 พันล้านดอลลาร์ โดยมีนักลงทุนจากกว่า 100 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนพิจารณาขยายฐานไปยังเวียดนาม จะมาจากเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรุงเทพธุรกิจ หลังจากที่เวียดนามได้ลงนามความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) กับความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีไทย-อียู หรือ(EVFTA) ทำให้สินค้าที่ผลิตจากเวียดนามได้ลดหรือยกเว้นการเก็บภาษีจากอัตราปกติ เมื่อส่งออกไปยังตลาดคู่ค้า โดยเวียดนามมีข้อตกลง FTA 16 ฉบับ ครอบคลุม 54 ประเทศทั่วโลกปัจจัยที่ทำให้เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่

การลงทุน

การลงทุน

1. ความมีเสถียรภาพของภาคการเมือง (Socio-political stability) เนื่องจากเวียดนามปกครองรูปแบบสังคมนิยมพรรคเดียว

2.โครงสร้างประชากรวัยทำงานที่มีสัดส่วนสูงถึง 60 % ถึงแม้ว่า ปัจจุบัน  FDI ค่าจ้างแรงงานในเวียดนามจะไม่ได้ต่ำเท่ากับอดีต เนื่องจาก FDI ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น และรัฐบาลเวียดนามมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าครองชีพ อย่างไรตามเวียดนามยังมีแรงงานจำนวนมาก หากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่ถึงเกือบ 100 ล้านคน

นอกจากนี้ เวียดนามมีการกำหนดพื้นที่เขตอุตสาหกรรม (Industrial Zones (IZs)) และเขตเศรษฐกิจ (Economic Zones (EZs)) ตั้งอยู่ในพื้นที่ 61 จังหวัดจาก 63 จังหวัดของเวียดนามโดยมีเขตอุตสาหกรรมกว่า 400 แห่ง มีเขตเศรษฐกิจชายแดน 26 แห่ง และเขตเศรษฐกิจชายฝั่ง 18 แห่ง เป็นพื้นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนมาในเวียดนาม และเกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิค

เวียดนาม

เวียดนาม

รวมถึงพัฒนาภาคแรงงานของเวียดนาม นอกจากนี้ เพื่อจูงใจนักลงทุน GDP เวียดนาม 2565 รัฐบาลเวียดนาม ได้ออกกฏหมาย Decree 35/2022 เกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะช่วยให้ขั้นตอนและต้นทุนสำหรับผู้มาลงทุนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในเวียดนามตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ที่ขยายตัวได้ 2.5% และในช่วงครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้เพียง 2.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ หากเจาะเข้าไปดูในแถลงการณ์ของสภาพัฒน์จะพบว่า หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ GDP ไทยเติบโตได้ค่อนข้างน้อยคือการลงทุนในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจเวียดนามล่าสุด การลงทุนในภาพรวมของไทยปรับตัวลดลง 1% ตามการลงทุนของภาครัฐที่หดตัวลง 9% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนก็ขยายตัวได้เพียง 2.3% ชะลอลงจากการขยายตัว 2.9% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่มูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างชาติ หรือ FDI ของไทยในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 2.1 แสนล้านบาท FDI เวียดนามพุ่งแรง