เศรษฐกิจในประเทศ“แอร์เอเชีย” สยายปีกร่วมทุน “ศิวิลัย เอเชีย” ก่อตั้ง “แอร์เอเชีย กัมพูชา“

เศรษฐกิจในประเทศกลุ่มแอร์เอเชีย เอวิเอชั่น (AirAsia Aviation Group Limited: AAAGL) ธุรกิจสายการบินภายใต้แคปปิตอล เอ เบอร์ฮาร์ด พร้อมลงนามความร่วมมือกับบริษัทศิวิลัย เอเชีย ก่อตั้งสายการบินแอร์เอเชีย กัมพูชา สายการบินราคาประหยัดรายใหม่ เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ในประเทศกัมพูชาสายการบินใหม่นี้จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์เอเชียในประเทศกัมพูชาและในภูมิภาคอินโดจีน ทำให้แอร์เอเชียเข้าถึงตลาดภายในประเทศได้มากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือเชื่อมโยงแอร์เอเชียกับตลาดต่างประเทศทั่วอาเซียนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป